Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki „Zasłużony dla gminy Odrzywół”

Jubileusz 600 – lecia lokacji Odrzywołu to wielkie święto. A to dlatego, że owe 600 lat zamyka w sobie losy wielu ludzkich spraw tych, którzy przecież nam bliscy, tworząc społeczność tej miejscowości, przez wieki potwierdzali swoje z tym miejscem związki i na jego też rzecz pracując.

Przez  dwa weekendowe dni 21 – 22 lipca br. świętowano w Odrzywole ten jubileusz. W dniu pierwszym promowano m. in. najnowszą książkę Andrzeja Zygmunta Roli –  Stężyckiego, pt. „Odrzywół. Gród Dobrogosta”, wydaną przez Instytut Genealogii, a opublikowaną w 600 – letnią rocznicę lokacji Odrzywołu i 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Książka ta zamyka cykl wydawniczy zwany „Odrzywolską trylogią”, autorstwa ww., bowiem zawiera się on w trzech regionalnych publikacjach, odnoszących się do dziejów gminy Odrzywół w powiecie przysuskim, a która to oddzielona jedynie Pilicą, od południowego – zachodu graniczy bezpośrednio z powiatem grójeckim.

Pierwszą część „Trylogii” pt. „Różanna. Wieś w gminie Odrzywół”, Autor prezentował w roku 2013, opisując w niej niewielką, położoną wśród lasów nad Kiełcznicą, niezwykle urokliwą wieś letniskową.

„Łęgonice Małe. Wenecja Zapilcza” – cześć druga, wydana w roku 2015 – to opowieść o niewielkiej i niezwykłej, położonej na południowym, prawym brzegu Pilicy wiosce, niegdyś mieście w latach 1420 – 1868, usytuowanej w meandrach licznie tu rozgałęzionego starorzecza Pilicy, zwanego Rzeczycą. omega replica watches

„Odrzywół. Gród Dobrogosta” – jest subiektywną monografią wsi gminnej, a niegdyś w latach 1418 – 1868 miasta.  Książka ta – jak i poprzednie – jest pięknym, ilustrowanym fotografiami Autora, obszernym albumem.

Jest to bezsprzecznie poważny dokument historyczny, wielce źródłowy, opatrzony też licznymi przypisami, bogatą ikonografią i obszerną bibliografią.

Autor – badacz dziejów regionu – od lat stara się pokazać Zainteresowanym walory Grójeckiego i terenów przyległych. Te bowiem przez lata niedoceniane, nie doczekały się przyzwoitej monografii i – przez dziwne jakieś fatum – nie doczekały się też wsparcia ze strony odpowiedzialnych za ten stan rzeczy gremiów.

Tym większa jest więc zasługa Autora, że mimo owych przeciwieństw, nie zaniechał prac, które są – jakby nie patrzeć – wielce filantropijnym prezentem dla mieszkańców. Książka o Odrzywole jest bezsprzecznie regionalnym bestsellerem i pierwszym pionierskim opracowaniem regionu.

W promocji książki uczestniczyło wielu nie tylko mieszkańców Odrzywołu.  Ci którzy nie zmieścili się już w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, zajęli miejsca w kuluarach.

Kilkudziesięciominutowa prezentacja autorska wywarła na zgromadzonych wielkie wrażenie. Wśród gości – poza przedstawicielami władz Gminy – był także starosta przysuski Marian Niemirski.

Kolejny dzień Święta rozpoczął wielki festyn, w którego programie zawarto inscenizacje historyczne, odnoszące się do lokacji miasta.  Wielkie wrażenie na mieszkańcach wywarły korowody rycerzy strojnych w manierze epoki, ich popisy walk, jazdy na koniu, umiejętności szermiercze i artyleryjskic. Oczywiście nie brakowało punktów gastronomicznych, obiektów rozrywkowych i obleganego stoiska z książką.

Najważniejszym jednak punktem programu była nadzwyczajna sesja Rady Gminy, na której dokonano wręczenia dyplomów osobom uhonorowanym tytułami „Honorowy obywatel Odrzywołu” i „Zasłużony dla gminy Odrzywół”.

Po powitaniu gości, wśród których byli: marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, minister Marek Suski, poseł Dariusz Bąk, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, delegat wojewody mazowieckiego, oraz Marian Niemirski -starosta przysuski, wójtowie gmin sąsiednich, radni miejscowi i przedstawiciele urzędów powiatowych, prowadząca sesję, odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy – sprawującego patronat nad obchodami.

Po wstępie wójta Gminy Mariana Kmieciaka, organizatorzy sesji przeszli do dekoracji osób wyróżnionych

Honorowym obywatelem Odrzywołu został marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, a zasłużonymi dla gminy Odrzywół: Marian Niemirski – starosta przysuski, Marian Kmieciak – wójt gminy Odrzywół. Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki – publicysta, Stanisław Bartos – publicysta i Danuta Macierzyńska – nauczycielka.

To kolejny sukces naszego wielce pracowitego regionalisty. W 2010 roku Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki udekorowany został medalem „Zasłużony dla powiatu grójeckiego”, a w roku 2015 na wniosek Rady Gminy i Miasta Łochów, Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył go medalem „Pro Masovia”.

Obecne wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Gminy Odrzywół”, dowodzi nie tylko jego wszechstronności, ale i tytanicznej, bezinteresownej i wielokierunkowej pracy na rzecz regionów. Jest cenionym i wielce szanowanym człowiekiem, który swoją wieloletnią działalnością dowiódł, że nadane mu wyróżnienia są zasłużone i zasadne.

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki pracując przez lata na rzecz powiatu grójeckiego, swoimi publikacjami i działalnością – nie tylko kulturalną – także ww. medalem „Zasłużony dla powiatu grójeckiego” dowiódł, że pracuje tym samym na rzecz Grójca, a które to miasto – przecież jego rodzinne – mając do dyspozycji medal odrębny, tego nie dostrzega.

Cieszy jednak kolejny sukces, który choć niematerialny, jest jednak dokumentem świadczącym o ponadprzeciętnej charyzmie Roli–Stężyckiego.  Potwierdza on bezsprzecznie wartość jego pracy w kilku regionach, bo zyskanie uznania na obczyźnie, jest sukcesem podwójnym.

Wszelkiej więc pomyślności życzymy, dalszych osiągnięć i wielu sukcesów.