Doceniony …

Dzień 24 lutego 2024 roku, pozostanie jednym z najważniejszych w dziejach Odrzywołu. Tego dnia bowiem na uroczystej sesji Rady, wicewojewoda mazowiecki – Patryk Fajdek, wręczył włodarzom tej miejscowości dokument, potwierdzający przywrócenie jej praw miejskich, utraconych w roku 1870 w wyniku represji cara Aleksandra II, za uczestnictwo mieszkańców w Powstaniu Styczniowym.

Sesję poprzedziło jej otwarcie przez przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Stanisława Gapysa, i odśpiewanie przez zebranych hymnu narodowego.

Kolejny reprezentant – burmistrz Marian Kmieciak – przywitał zebranych gości, w tym przedstawicieli Wojewody Mazowieckiego, Sejmiku Samorządowego, Rady Powiatu, służb mundurowych, lokalnych duchownych,  dziennikarzy, i przedstawił zarys dziejów Odrzywołu. Po nim głos zabrał starosta przysuski – Marian Niemirski, odnosząc się do uzasadnienia tej historycznej decyzji.

Następnym prelegentem był prof. ucz. UJK  w Kielcach, dr hab. Jerzy Gapys – dyrektor Instytutu Historii – wypowiadający się  w zakresie dziejów samorządu w Polsce.

Potem kolejno wypowiadali się wójtowie gmin sąsiednich, oraz szefowa biura senatora Stanisława Karczewskiego, którzy przekazali Przewodniczącemu Rady i Burmistrzowi gratulacje wraz ze zwyczajowymi upominkami.

W kolejnym punkcie programu tej uroczystości, Przewodniczący Rady odczytał jej Uchwałę, nadającą Andrzejowi Zygmuntowi Roli – Stężyckiemu tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta i Gminy Odrzywół, przy równoczesnej, a obszernej jej argumentacji.

W uzasadnieniu wymienił dorobek publicystyczny i dziennikarski ww. który to przez wiele lat odkrywając nieznane dotąd lub zapomniane dzieje regionu, promował go na wielu płaszczyznach i w różnych też regionach, a co też kontynuuje.

Było to wielkie wyróżnienie, bowiem tytuł ten nadano w tak uroczystym i historycznym momencie dla Odrzywołu, podkreślając tym samym znaczne w tym zakresie zasługi wyróżnionego.

Był to wspaniały gest wdzięczności włodarzy i mieszkańców Odrzywołu, którzy w tak niecodziennych i historycznych okolicznościach, docenili wartość wieloletniej pracy na rzecz odrzywolskiej społeczności.