Genealogia. Największe hobby świata.

Liczne grono studentów Uniwersytetu III Wieku w Kobyłce k/Warszawy, szczelnie wypełniło w dniu 15.11.2023 o godz. 14.oo, obszerną aulę Miejskiego Ośrodka Kultury.

Tego bowiem dnia wykład pt. Genealogia. Największe hobby świata, wygłosił Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii.

Wyjaśnił zebranym funkcję i rolę genealogii jako nauki pomocniczej historii, jej zasadność i popularność społeczną, oraz zasady jej funkcjonowania i właściwości.

Zaprezentował metody badawcze, wzory dokumentów, oraz terminologię. Wskazał też  na literaturę przedmiotu, jak i meandry genealogii dowodząc, że w większości przypadków genealogia jest „sposobem na życie”. Ona to bowiem skupiając  w sobie wiele elementów różnych dziedzin wiedzy, wymusza dokształcanie w wielu kierunkach, wyzwala zainteresowanie przeszłością, zbliżenie z rodziną, podróże, kontakty, itp., stając się tym samym wielce wartościowym elementem życia codziennego.

Wykład zakończyły oczywiście pytania słuchaczy, oraz zapowiedzi kontaktów w zakresie tematycznym i propozycje zorganizowania tzw. warsztatów.

 

Karolina Tomaszewska