Dzieje się w Kraśniku

Kraśnik – urocze miasto powiatowe w Lubelskiem, to nie tylko stary, historyczny zespół osadniczy (prawa miejskie w roku 1377), ale i duży ośrodek przemysłowy.

Jego niezwykle bogatą historię tworzyli i tworzą ludzie, splendoru miastu dodając i wpisując go nie tylko w dzieje regionu. Współczesny Kraśnik to też poważny ośrodek kultury, emanujący poza Lubelskie i historyczną Sandomierszczyznę.

Od lat działa tam prężnie Kraśnickie Towarzystwo Regionalne, zrzeszające sympatyków miasta i regionu, promujące miasto, zbierające i zabezpieczające pamiątki przeszłości oraz prowadzące działalność edukacyjną.

W ramach tejże, w połowie 2023 roku na rynku księgarskim ukazał się oczekiwany drugi już to, Słownika biograficznego Ziemi Kraśnickiej, będący kontynuacją wydanego w roku 2020 tomu pierwszego.

Obie publikacje są dość obszerne, bowiem tom pierwszy zawiera 167, a tom drugi 128 haseł, zawierających biogramy osób zasłużonych dla regionu.

To niezwykle cenne i potrzebne publikacje, stanowiące portret ludzi regionu i dowód ich wkładu w życie lokalnej społeczności i nie tylko.

Autorami biogramów było 27 badaczy, a redaktorem naczelnym – podobnie jak w tomie pierwszym – jest  Jan Stanisław Kamyk Kamieński, znany w Kraśniku lekarz stomatolog, publicysta, poeta i autor książek dla dzieci, laureat wielu nagród literackich.

 

Karolina Tomaszewska