Genealogia. Największe hobby świata.

W dniu 18.05.2023 o godz. 17.oo w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie,  miała miejsce swego rodzaju uroczystość, związana  z podwójnym Srebrnym Jubileuszem Związku Literatów na Mazowszu i „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”.

Tego dnia właśnie dnia dla licznie zgromadzony gości, wykład pt. „Genealogia. Największe hobby …świata”, wygłosił Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, członek Związku Literatów na Mazowszu, historyk, literat i genealog, autor wielu publikacji dotyczących Mazowsza Południowego, regionalistyki i genealogii.

Omówił zagadnienia odnoszące się do genealogii i heraldyki, ich wartości i znaczenia dla społeczeństwa, nie unikając informacji o wynikających z tego zagrożeniach. Zaprezentował zebranym materiały informacyjne w postaci starodruków, rodzajów dokumentów metrykalnych i nie tylko, sposobów prowadzania poszukiwań i stosowanych narzędzi.

Podkreślił w swojej wypowiedzi ciążące na podejmujących takie badania odpowiedzialności i konieczność stałej nauki i doskonalenia warsztatu badawczego, w tym znajomości języków stosowanych w dokumentach historycznych. Także metod korzystania z zasobów archiwalnych i internetowych.

Spotkanie wzbudziło wielkie zainteresowanie zebranych, unaoczniając im skomplikowanie tego rodzaju badań, niezbędność właściwego przygotowania i zaplecza naukowego, ostrzegając ich przed  zbyt pochopnym podejmowaniem poszukiwań i zalecając daleko idącą ostrożność  w ocenie wyników.