„Wesele” w Przytyku

Tradycyjnie już – jak od ośmiu lat – w Przytyku w powiecie radomskim, zorganizowano kolejną już edycję lokalnego widowiska pt. „Kochanowski. Przystanek – Wesele”, nawiązujący do zawartego tu – jak podaje większość źródeł – około 1575 roku, związku małżeńskiego Jana Kochanowskiego z Dorotą Podlodowską.

Organizatorami tegorocznej edycji widowiska byli: Wójt Gminy Prztyk, Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku oraz LGD Razem dla Radomki.

Tegoroczne obchody rozpoczęto weselnym korowodem narzeczonych i gości w strojach z epoki, prowadzącym do miejscowego kościoła, gdzie po równie tradycyjnej ceremonii ślubu, kontynuowano ją na  tzw. Płycie CENTRUM w przyległym Słowikowie. W role historycznych postaci wcieliła się młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku, poprzedzana przez Strażacką Orkiestrę Dętą MODERATO z Przytyka.

Tam przebiegała impreza plenerowa, czyli przegląd kapel i zespołów ludowych, nazywany „Weselem Kochanowskiego”.

Całość konkursu przebiegała w obecności licznie zgromadzonych tu widzów, gości i członków zgłoszonych do konkursu kapel: 9 zespołów ludowych, 15 kapel i 2  solistów.

Jakość i styl wykonywanych zespołów oceniało jury w składzie: przewodniczący prof. Piotr Dechlik – muzykolog, członkowie: Aleksandra Żytnicka – etnolożka z Muzeum Wsi Radomskiej  i Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki – publicysta i regionalista.

Jurorzy wysoko ocenili poziom uczestników konkursu, podkreślając nie tylko ich kunszt wykonania, ale i zachowanie tradycyjnych wartości muzycznych, przecież niezwykle trudnych i już unikatowych.

Ilość uczestników konkursu ich maestria i zainteresowani społeczne dowodzą, że organizowanie podobnych imprez kulturalnych jest potrzebne i wielce edukacyjne.