Genealogia w szkole

W dniu 12.05.2005 r. o godz. 9.oo, uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu – wraz z wychowaczynią Danutą Długowską – zorganizowali spotkanie sympatyków historii, na które zaprosili dyrektora Instytutu Genealogii w Grójcu, Andrzeja Zygmunta Rolę – Stężyckiego.Tematem spotkania była genealogia rodzinna, prezentacja metod badawczych i sposobów zachowywania danych, uwzględniająca obecny szkolny program nauczania.