Chełmińskie spotkania

W dniu 27.04.2006 r. przebywał w Chełmnie – na zaproszenie Dyrekcji Muzeum Regionalnego i Liceum Ogólnoksztalcącego – dyrektor Instytutu Genealogii, Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki. Kontynuując cykl tematyczny – podjęty w roku 2005 – wygłosił wykład pt:” Genealogia – hobby, snobizm czy…obowiązek”. Pierwszy w LO o godz. 13.oo, kolejny zaś w chełmińskim Ratuszu o godz. 16.30. Temat wychodził naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych, był interesujący i spotkał się z żywą reakacją uczestników. Uczniowie LO zainteresowani byli etytmologią nazwisk, zaś zebrani w Ratuszu podejmując dyskusję, rozbudowali wykład, zapoznając się z rolą genealogii i jej współczesnym znaczeniem. Spotkania – monitorowane przez lokalne media – zakończyły się wywiadem i…obietnicą współpracy tematycznej mieszkańców Chełmna z Instytutem Genealogii.