Grójec w Łochowie

W dniu 27 stycznia 2010 r. o godzinie 18.oo w Galerii Artystycznej Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie, odbył się wernisaż otwierający wystawę fotografii Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt. „Rezydencje…ziemiańskie siedziby w Grójeckiem”. To niecodzienne wydarzenie kulturalne wzbudziło wielkie zainteresowanie w Łochowie. Mimo mroźnej aury wzięło w nim udział ponad 40 osób. Otworzył je dyrektor MiGOK w Łochowie ArturLis. W swoim przemówieniu zaprezentował sylwetkę autora fotografii.

            AndrzejZygmuntRolaStężycki – prezes Instytutu Genealogii – Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów, jest znanym w kraju historykiem i genealogiem, literatem i dziennikarzem, fotografem, badaczem dziejów regionu grójeckiego, gdzie mieszka i tworzy. Autorem wielu książek i publikacji prasowych, traktujących o historii i genealogii, w tym ok. osiemdziesięciu genealogicznych biografii rodzinnych, oraz wystaw fotograficznych. Z zamiłowania krajoznawca, turysta i przewodnik. Sportowiec – maratończyk i triathlonista.

Członek Związku Literatów na Mazowszu i Kujawsko-Pomorskiego Związku Literatów. Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Warszawie, Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego w Sanki – Petersburgu, Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Białorusi i wielu innych.

            Z Łochowem związany poprzez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łochowskiej, którego jest członkiem. W dniu 11 listopada 2006r. decyzją Kapituły Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich, odznaczony został tym najwyższym wyróżnieniem Miasta i Gminy Łochów, za wieloletnie kontakty w zakresie publicystyki regionalnej i promocję Łochowa w Grójeckiem.

            Licznie przybyli na wernisaż mieszkańcy Łochowa i okolic mieli okazję obejrzeć kilkadziesiąt wielkoformatowych fotografii barwnych, stanowiących wartość nie tylko artystyczną, ale przede wszystkim historyczną, ilustrujących obecny stan obiektów budownictwa rezydencjonalnego w Grójeckim. Przy czym – poza obiektami zabytkowymi- autor zaprezentował kilka nowo wzniesionych budowli, jako przykład współczesnych gustów i trendów w tego rodzaju architekturze.

            W trakcie wernisażu zaprezentowana została najnowsza książka autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt. „Rezydencje…ziemiańskie siedziby w Grójeckiem”, stanowiąca doskonałe uzupełnienie wystawy. Jest to znakomicie wydany album fotograficzny, zawierający fotografie 84 gniazd rodzinnych, wraz z ich opisem i relacją historyczną. Książka ta jest kompletnym dokumentem omawiającym dzieje rezydencji na obszarze obecnego powiatu grójeckiego i terenów jego bezpośredniego oddziaływania kulturowego. Pomimo regionalnego odniesienia, jest bezcenna dla historii Polski. Praca nad nią trwała trzy lata. Zdaniem autora, niegdyś pałace i dwory pełniły bardzo ważną rolę kulturotwórczą. Razem z zabudowaniami gospodarczymi i parkami stanowiły pewien wzorzec funkcjonowania, stylu życia… Dostarczały również wielu wrażeń estetycznych. Ale przede wszystkim były domem i lokum rodziny, jej spraw i niekiedy wielopokoleniowych interesów. W nich toczyło się życie, tworzyła się i była kultywowana tradycja. Gromadzono rodzinne pamiątki, szanowano i zachowywano słowo polskie, tworzono biblioteki. Tu powstawała myśl polityczna, przeżywano radosne i smutne losy Ojczyzny. Nasze dziedzictwo kulturowe trwa – powiedział autor – lecz jest w wielu przypadkach w swym trwaniu zagrożone. Stan niektórych rezydencji jest opłakany. Obowiązkiem każdego z nas jest ratowanie tego, co pozostało z wielowiekowej spuścizny, stanowiącej dokument narodowej kultury i pomost wiążący przeszłość ze współczesnością. I temu właśnie służy ta publikacja – zachować w pamięci zabytki architektury rezydencjonalnej, aby kolejne pokolenia wiedziały skąd idą i co chronić mają.

    Łochów ceni sobie tego rodzaju kulturalne związki międzyregionalne.

            Wystawa będzie czynna do 22 lutego 2011r. Zapraszam do jej zwiedzenia.