Wieczór w Odrzywole

W dniu 30.12.2010 o godz. 16.oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole, władze Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Ziemi Odrzywolskiej, zorganizowały spotkanie robocze, na którym dokonano podsumowania działalności organizacji w mijającym roku.

         Tego też dnia przyjęto do stowarzyszenia nowych członków, wśród których był – przybyły na zaproszenie prezesa Jana Andrzeja Tomczyka -Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, prezes Instytutu Genealogii w Różannej, miejscości położonej w gminie Odrzywół. Wygłosił on wykład pt: „Zapomniana kolekcja” – odnoszący się do rodziny Krosnowskich, związanych z Odrzywołem i okolicami. W toku rozwiniętej później dyskusji, omówione zostały formy współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytutem Genealogii, w zakresie publikacji artykułów związanych z dziejami regionu i zamieszkujących go rodzin w kwartalniku „Nasza ziemia Odrzywolska”.