I Łochowska Jesień Poezji

      W dniach 6 – 8.10.2011 Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, Biblioteka Publiczna tamże, oraz Grupa Poetycka IWA zorganizowały I Łochowską Jesień Poezji. W pierwszym dniu Jesieni miały miejsce spotkania autorskie w wybranych szkołach regionu. Dzień drugi – Gala Jesieni, zaś dzień trzeci, to warsztaty poetyckie zlokalizowane w skansenie prof. Kwiatkowskiego w Suchej w gminie Grębków.

      Honorowy patronat nad imprezą objął Związek Literatów na Mazowszu oraz Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Wśród wspomagających i sponsorów znaleźli się: Burmistrz Łochowa i Wójtowie Gmin w: Grębkowie,  Sadownem i Stoczku.

      Istniejąca od ponad 10 lat Grupa Poetycka IWA, skupia kilkudziesięciu ludzi pióra, emanujących swoją twórczością nie tylko na społeczność regionu. Członkowie Grupy publikują szwoje utwory w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Wydają publikacje zwarte i uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach. Wśród nich są także prozaicy, nawet spoza regionu.

       Jednym z nich jest związany od lat z Łochowem Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – prezes Instytutu Genealogii, którego fragmenty twórczości znalazły się w wydanym z okazji I Łochowskiej Jesieni Poezji almanachu pt: „Pod rodzinnym niebem”. Zaprezentowało tam swoje utwory 19 autorów.

       Imprezę poprzedziło wystąpienie lidera Grupy – Wiesława Maliszewskiego i dr Teresy Kaczorowskiej – prezesa Związku Literatów na Mazowszu, po których zaprezentowali autorów i ich twórczość uczniowie Państwowego Gminazjum w Łochowie, którzy pod kierunkiem prowadzących zespół pedagogów, przygotowali znakomity spektakl słowno – muzyczny, oprawiony gustowną scenografią.

       Po zamknięciu części artystycznej głos zabrali miejscowi notable: Starosta Węgrowski i Burmistrz Łochowa, po wystąpieniu których, Stanisław Grądzki – jeden z autorów i członek Grupy Poetyckiej IWA – podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację. Przy tej okazji wielu z lokalnych oficieli zabrało głos, a Starosta Węgrowski wręczył kilku uczestnikom szczególne wyróżnienie – ceramiczną statuetkę Pióra, jako symbolu twórczości.

       Wśród wyróżnionych był także Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki.