Wykład w Kielcach

W dniu 1.12.2014 o godz. 17.oo w  na zaproszenie Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego ŚWIĘTOGEN, w Muzeum Miasta Kielc przy ul. Św. Leonarda 7 w Kielcach,  gościł dyrektor Instytutu Genealogii – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki. Wygłoszonego przez niego prawie dwugodzinnego wykładu pt.:„Nazwisko i jego rozwój”, wysłuchali z wielkim zainteresowaniem licznie przybyli tu członkowie Towarzystwa. Tym bardziej, że został on rozszerzony o problemy etymologiczne, zmiany pisowni i zniekształcenia. Zakres tematyczny wykładu wyzwolił deklarację kolejnych spotkań, powodując tym samym podjęcie sympatycznej współpracy między tymi instytucjami.