Kapliczki błędowskie

Błędów doczekał się pierwszej monografii. Jest nią pionierska dokumentacja fotograficzna, autorstwa Bogdana Sarwińskiego pt. Kapliczki błędowskie, odnosząca się do krzyży, kapliczek, świątków i miejsc kultu, zlokalizowanych  na obszarze parafii błędowskiej.

Autor znany artysta – członek Związku Polskich Artystów Fotografików – przybliżył błędowianom, tworzony przez wieki świat ich wierzeń i związku  z ich obyczajowością, której tworząc,  w pełni nie rozumieli. A to dlatego, że…wydawałoby się, że to drobiazg, sprawa bez większego znaczenia, bo…nie wszyscy wiedzą, że obyczajowość ta jest jednym z fundamentów kultury polskiej.

Kapliczka to w terenie taki mały kościół, ot, niekiedy jednoosobowa świątynia, przy której wielu dzieli się swoimi troskami, marzeniami i sposobem na życie. To najbliższy ze światem  wyobraźni kontakt.

W dniu 12.12.2021 roku o godz. 16.oo w sali widowiskowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie, zorganizowano wieczór autorski pod patronatem Wójta Gminy Odrzywół, który poprowadził Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, nestor regionalistów grójeckich.

Salę wypełnioną licznie przybyłymi mieszkańcami Błędowa i miejscowości okolicznych, przywitał Wójt, prezentujący zaproszonych gości – w tym wielu duchownych związanych z Autorem i lokalną parafią. 

Autor wygłosił słowo wstępne – nawiązując do prowadzonych przez ponad dwa lata prac – zaprezentował swój cel i warsztat twórczy, po czym oddał prowadzącemu głos, który też kontynuował program spotkania.

Przede wszystkim ocenił pracę i jej znaczenie nie tylko dla błędowian, ale i społeczności regionu. Wykazał trud i misję Autora., jego bezinteresowność i wielką filantropię. Uświadomił zebranym wartość tradycji i obyczajowości, jej wpływu na zachowania i edukację. Także na  potrzebę kontynuacji promowania Błędowa i gminy na forum nie tylko powiatowym.

Sarwiński podjął się sprawy trudnej, ale…pokonał trudności i po ponad dwóch latach trudnej pracy, zaprezentował swoje dzieło.

Bogdan Sarwiński jest bez wątpienia twórcą unikatowym. Jak dotąd, podjął się dwóch przedsięwzięć z błędowskiego podwórka i wykonał je, wzbogacając tym samym wiedzę o niszowych jakby podmiotach, ale gdyby nie on, wielu nie miałoby o tych podmiotach wiedzy.

Wykonał więc misję. Nie robił tego dla nagrody, przekazał błędowianom prezent, którzy też – w uznaniu jego wkładu – w dziele społeczności lokalnej, wdzięczni mu być powinni.

W finale spotkania Autor rozdawał autografy, zebrani podejmowali rozmowy przy kawie, a spotkanie zakończył koncert znakomitej „Grupy Retro” z Błędowa – pod batutą Izabeli Stromeckiej, wykonującego utwory muzyczne, nawiązujące do atmosfery wieczoru. Był to piękny i uroczysty wieczór, który wykazał niezwykłą symbiozę mieszkańców i ich zainteresowania lokalną twórczością.