Sukces

11 listopada 2021 roku był dniem szczególnym dla lokalnej regionalistyki. Tego bowiem dnia, na uroczystości zorganizowanej przez Gminę Odrzywół w powiecie przysuskim, z okazji Dnia Niepodległości, senator  Stanisław Karczewski, w obecności starosty przysuskiego – Mariana Niemirskiego i wójta Gminy Odrzywół – Mariana Kmieciaka, oraz wielu zgromadzonych gości, wręczył prestiżową Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej – Andrzejowi Zygmuntowi Roli-Stężyckiemu, znanemu regionaliście, autorowi wielu publikacji z dziejów Mazowsza Południowego, przyznaną mu przez wicepremiera, ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Piotra Glińskiego, na wniosek Mariana Kmieciaka, wójta gminy Odrzywół.

 

          To wysokie – i w pełni zasłużone – wyróżnienie, podkreśla rangę prowadzonej przez beneficjenta działalności w zakresie prezentacji i promocji Mazowsza Południowego, przekładającej się także – poza publicystyką – na inne a różne przedsięwzięcia wzbogacające wiedzę o regionie i wywodzących się z niego ludziach, równie dla kraju – i nie tylko – zasłużonych.

   Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, autor kilkudziesięciu książek, także kilkuset artykułów publikowanych w prasie regionalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej, nestor lokalnych regionalistów, w pełni zasłużył na to wysokie odznaczenie, jako wieloletni ambasador regionu i jego też ikona.

W oczekiwaniu na jego kolejne publikacje, gratulujemy mu dalszych sukcesów.