Kolejne sukcesy…

Poezja Jana Stanisława Kamyk Kamieńskiego (członka Rady Programowej Instytutu Genealogii)  zaczyna trafiać „pod strzechy”. Doceniony w środowisku lokalnym, stale doskonali swój pisarski warsztat, co zostało zauważone.  Potrzeba zaistnienia w środowisku poetów – gwoli zdobycia niezbędnej wiedzy – poznania współczesnych trendów literackich, oraz wymiany doświadczeń, wymusiła  konieczność zaprezentowania twórczości w szerszym gremium zainteresowanych. I…udało się! Jako uczestnik VII Mazowieckiego Konkursu Literackiego pt.: Moja rodzina. Mój dom”, zorganizowanego w roku 2013 przez Związek Literatów na Mazowszu w Ciechanowie,  Koło Miłośników „Taras” i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, zaistniał wierszem pt.: „Zimowa pora” w wydanej jako pokłosie konkursu antologii. Sukces swój powtórzył w listopadzie  2014 roku,  uzyskując II miejsce w VIII edycji tego konkursu pt.: „…lecz ludzi dobrej woli jest więcej”, za wiersz pt.: „Cmentarną aleją”. Miesiąc wcześniej – w październiku tego roku – został wyróżniony za wiersz pt.: „Dzień dawnej ulicy”,  w V Ogólnopolskim Konkursie poetycko-Prozatorskim „Puls Słowa” dla Lekarzy i Lekarzy dentystów w Warszawie.