Referat w Łochowie

W dniu 10.11.2013 o godz. 10.oo –  już tradycyjnie mszą św. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie, rozpoczęły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Niepodległości. Dzień ten obchodzono szczególnie uroczyście w związku z 95 rocznicą odzyskania niepodległości.

W obchodach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego, starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, przedstawiciele Straży Pożarnych, Policji, oraz samorządowcy gminy i miasta Łochów, zaproszeni gości i mieszkańcy.

Po mszy i ceremonii oficjalnej, którą celebrowali w części artystycznej uczniowie szkół miejscowych, członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego przekazali  funkcjonariuszom Straży Pożarnej kluczyki do nowego samochodu gaśniczego. Następnie lokalni  notable po dokonaniu m.in. oddania zmodernizowanych ulic Targowej i Świerkowej, zaprosili gości do  budynku Szkoły Podstawowej nr 3,  na dalszą część obchodów – uroczystą sesję Rady Miejskiej.

Zebranych powitał przewodniczący Rady Andrzej Suchenek – dyrektor miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, po którym okolicznościowy referat pt: „Łochowskie drogi do niepodległości” wygłosił zaproszony na tę okoliczność Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii w Różannie, od lat zaprzyjaźniony i współpracujący z  Łochowem.

Przy tej okazji  wielu zasłużonych dla Łochowa i gminy mieszkańców, wyróżniono okolicznościowym  Medalem  im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich.

Imprezę zakończył uroczysty obiad w miejscowej stołówce i kuluarowe rozmowy.