Lider Działalności Lokalnej


W dniu 8 grudnia 2009 roku o godz. 18.oo w Sali „Cyprys” w Kociszewie pod Grójcem, odbyła się gala  pierwszego Konkursu pn.: „Lider Aktywności Lokalnej”, zorganizowanego z inicjatywy Lokalnej Organizacji Grantowej – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

     Wśród kilkuset Gości gali byli – poza władzami powiatu, miast i gmin regionu – także przedstawiciele kilku ministerstw, Sejmu i Mazowieckiego Sejmiku Samorządowego.

     Konkurs ten promował zaangażowanie społeczne na rzecz rozwoju powiatu grójeckiego i miał na celu prezentację działalności społecznej w latach 2008 – 2009. Także uhonorowanie – jak wynika z treści regulaminu: „wyjątkowych osób prowadzących działania na rzecz lokalnych społeczności powiatu, oraz najbardziej wartościowych inicjatyw społecznych”.

     Konkurs prowadzono w dwóch kategoriach: „Inicjatywa” i „ Społecznik”.

      Wśród 22 nominowanych w kategorii „Społecznik”, był także dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – znany ze swojej bezinteresownej działalności w zakresie upowszechniania kultury w regionie. Nagrodzono go za: „działalność w Polskiej Kapitule Heraldyków i Genealogów, promowanie ziemi grójeckiej, wychowywanie młodego pokolenia w duchu umiłowania lokalnej historii i wzmacnianie tożsamości regionalnej przez prowadzenie badań dotyczących dziejów regionu przez popularyzowanie ich w publikacjah, wystawach, prasie, wykładach i spotkaniach”. Gratulujemy.