Nieznamierowice i okolice

Pod takim tytułem – w dniu 19.03.2019 roku, o godz. 11.30 w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach, w gm. Rusinów, powiatu przysuskiego – pan Dariusz Danilczuk – szef  organu prowadzącego: Fundacja Pogodna Szkoła – otworzył wystawę fotografii autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego.

Wystawa ta – zorganizowana w ramach projektu sfinansowanego ze środków unijnych – prezentująca okolice wsi Nieznamierowice, położone w dorzeczu Drzewiczki, jest swego rodzaju ścieżką edukacyjną, zapoznającą młodzież szkolną z dziejami ich Małej Ojczyzny. Wskazującą też możliwości i metody osobistego udziału uczniów w pozyskiwaniu i umacnianiu wiedzy o ich rodzinach i miejscowościach, z których pochodzą.  Ujawniającą też sposób patrzenia na to, co oglądane każdego dnia, nie jest dostrzegane.

Inauguracja wystawy zgromadziła wielu uczniów, którzy wraz z wychowawcami niezwykle aktywnie włączyli się w rozmowę a Autorem, który tego dnia był gościem Szkoły.

On też – w swoim wystąpieniu – zachęcił uczniów, do podejmowania rozmów tematycznych z rodziną, zbierania i gromadzenia dowodów stanowiących o przeszłości otaczającego ich świata, fotografowania i rejestrowania wszelkich informacji, odnoszących się do tego, co jest im bliskie.

Realizacja tego projektu, jest znakomitym przedsięwzięciem edukacyjnym, o wielkich walorach poznawczych. Pomysł to przedni i wyzwalający u uczniów i ich wychowawców, szerokie zainteresowania. Te zaś przy współuczestnictwie rodziców i rodzin uczniów, mogą zaowocować znacznie większym projektem, być może z publikacja w finale.