Nowe książki

Członek Rady Programowej Instytutu Genealogii – dr Jan Ciechanowicz – starszy wykładowca etyki, filozofii i języków obcych na wielu uczelniach, m.in.: w Wilnie, Bydgoszczy, Tarnobrzegu i Rzeszowie, jest niezwykle płodnym autorem. Dotychczas opublikował wiele intersujących prac, z których najbardziej znane to: „Rody Rycerskie Wielkiego Księstwa litewskiego”, „ Herbarz polsko – rosyjski”, „Z rodu polskiego”, dawno już wyczerpanych: „Na styku cywilizacji”, „Filozofia kosmizmu” i „Twórcy cudzego światła” i wielu innych, wydał w Nowym Jorku kilka swoich kolejnych książek: „Etyka życia i śmierci”, Rozpacz a filozofia” i „Etyka czterech umiejętności”.

Te wielce interesujące publikacje dowodzą niezwykle szerokich zainteresowań Autora, jego rozległej wiedzy i życiowych pasji. Wydane w ograniczonym nakładzie, są cymeliami na polskim rynku tematycznym. Dotyczą w wielu przypadkach różnorodnych aspektów życia, obserwowanego na różnych jego poziomach. Warte lektury, stanowią niezwykłe kompendium wiedzy o człowieku i jego cywilizacji.