Festiwal „Otwarte Ogrody”

W dniu 31.05.2009 w podotwockim Józefowie, na terenie pracowni znanej projektantki mody – historyka sztuki – pani Jolanty Karpińskiej – Warzecha, został zorganizowany pod jej auspicjami – w ramach trwającego od 30.05.2005 Festiwalu „Otwartych Ogrodów” – „Ogród pełen pasji i przeznaczenia” – będący spotkaniem znanych w środowisku heraldyczno – genealogicznym, historyków i historyków sztuki – przedstawicieli tych profesji. Oni też prezentowali tu w części swój dorobek naukowy, prowadzili rozmowy tematyczne, oraz zapoznawali – przy okazji – zgromadzonych a zainteresowanych, z różnorodnymi zagadnieniami tematycznymi.

Impreza ta – już cykliczna – jest kontynuacją zainicjowanych w Europie Zachodniej imprez kulturalnych, organizowanych w tzw. miastach – ogrodach, obejmujących dość szeroką tematykę społeczno – kulturalną. W Polsce temat ten podjęła i rozpropagowała Magdalena Prosińska, zaś Józefów jest kolejnym miastem – po Podkowie Leśnej, Milanówku i Konstancinie – podejmującym te działania.

Wśród uczestników tego interesującego spotkania – wśród których m.in. byli: dr Ryszard Baciarelli (potomek znanego malarza i przyjaciela króla Stanisława Augusta Poniatowskiego), Jan Pągowski – prezes Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, Jerzy Golański – lekarz i regionalista, Krzysztof Bąkała – redaktor naczelny pisma miłośników historii i Prezes Stowarzyszenie Dom Polski „SARMACJA”, był także dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, który omówił aktualny stan genealogii w Polsce, oraz zaprezentował m.in. swoje kolejne opracowania dotyczące dziejów rodzin badanych i publikacje z dziejów regionu.

Spotkanie to dowiodło zasadności i potrzeby organizacji tego rodzaju imprez, zaś jego niepowtarzalna atmosfera, wzbogacona profesjonalnym recitalem znanej śpiewaczki i wieloma kuluarowymi rozmowami, była wspaniałym przeżyciem. Także wielce pouczającym i przede wszystkim integrującym ludzi wspólnych pasji, zainteresowań i poglądów.