Nowy Herbarz

W dniach 27 – 30.X.2005 na Targach Książki w Krakowie i w dniach i 25 – 27.XI.2005 na Targach Książki Historycznej w Warszawie pan Tadeusz GAJL – artysta plastyk, członek Rady Programowej Instytutu Genealogii – prezentował swoje swoje kolejne dzieło z zakresu heraldyki: „Herby szlacheckie Polski porozbiorowej“.

To pierwsza tego typu – i długo oczekiwana – publikacja. Nie było dotąd herbarza odnoszącego się kompleksowo – zgodnie z zasadami heraldyki i w eleganckiej szacie graficznej – do herbów szlachty nobilitowanej w okresie porozbiorowym. To trzecie dzieło – po wydanych w latach poprzednich herbarzach: „Polskie rody szlacheckie i ich herby“ – Białystok 2000 i „Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów“ – Gdańsk 2003 – jest kontynuacją tego wielce potrzebnego kompedium herbowego. Autor prezentuje w nim kilka tysięcy herbów opracowanych w jednej manierze schematycznej i dobrych graficznie. Całość jest znakomitym podręcznikiem i informatorem heraldycznym. W przygotowaniu kolejna rewelacyjna publikacja.