Zakon Jaćwingów

W dniu 19.08.2006 w godz. 12.oo – 21.oo w miejscowości Kroże na litewskiej Żmudzi, miała miejsce niecodzienna uroczystość. Tam bowiem w atmosferze historycznych przekazów odnoszących się do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów i rodzin Radziwiłłów, Strawińskich, Wołodkiewiczów i innych znanych również dziś w Polsce osobistości, w tym ludzi nauki i fundowanych tam przez nich obiektów – także znanego Kolegium Jezuickiego (Aten Żmudzkich 1616 – 1842) – odbyła sie kolejna już inwestytura nowych członków restytuowanego w roku 1992 Zakonu Jaćwingów.

Wśród zaproszonych gości był również Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu, który z racji podejmowanych na Litwie poszukiwań genealogicznych,  prowadzi tam we współpracy tematycznej z miejscowym Muzeum i zarządem parafii rzymskokatolickiej –badania.
Uroczystość tę poprzedziła uroczysta msza św. odprawiona w miejscowym kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, zaś kończyły ją okolicznościowe referaty wygłaszone przez przedstawicieli kilku litewskich uczelni i zakładów naukowych – członków stowarzyszenia. Finalną część uroczystości stanowił koncert muzyczny na cześć M.K. Sarbijeva w wykonaniu czołowych muzyków litewskich, oraz koncert pt: „Od baroka do rocka“ w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Chrystofora i solistki Ewy Prudnikowej.


Uroczystość celebrowano w atmosferze czasów minionych i wielkiego zainteresowania imprezą mieszkańców miasta. Zakon Jaćwingów – dziś stowarzyszenie ludzi zainteresowanych kulturą i przeszłością tej grupy etnicznej – powstał w roku 1487, po wygnaniu Jaćwingów z ich plemiennego terytorium. Bronił tożsamości rodowców i języka ojczystego. Skasowany przez władze carskie w roku 1795, wznowił działalność w roku 1918. Skasowano go ponownie w roku 1940. Współcześni członkowie Zakonu powołali stowarzyszenie, odwołujące się do tradycji, organizując się w celu jej kultywowania, budowy elit i zachowania etosu. Jednym z celów stowarzyszenia jest podejmowanie współpracy kulturalnej z podobnymi kulturowo i etnicznie stowarzyszeniami w Polsce i w państwach w których zachowały się jećwieskie grupy etniczne.