Odrzywół i okolice

Wprowadzony w lutym 2022 roku na księgarski rynek, drugi już tom Małego słownika geograficzno – historycznego i etymologicznego – tym razem odnoszący się do kolejnej jednostki administracyjnej w powiecie przysuskim – gminy Odrzywół, jest kontynuacją zaplanowanego cyklu wydawniczego, stanowiącego bez wątpienia, znakomitą pomoc naukową i dydaktyczną, autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego. Dodać należy, że kontynuacją projektu autorskiego.

Powodzenie tego ambitnego przecież przedsięwzięcia – podjętego zresztą w wyniku wielu konsultacji lokalnych – zależy nie tylko od autora, ale – i przede wszystkim – od zainteresowania się nim jednostek odpowiedzialnych za promocję regionu i poziomu nauczania w podległych im placówkach oświaty. Także za poziom edukacji lokalnych społeczności.

Władze gminy Odrzywół, od lat wspierające wszelkie tego rodzaju inicjatywy, bez wahania zaakceptowały tę propozycję, w efekcie wzbogacając stale już powiększający się zbiór publikacji, traktujących o dziejach tego mini regionu.

Postawa ta bezsprzecznie wpłynąć może na decyzje władz pozostałych gmin powiatu o ew. wparciu tego projektu choćby dlatego, że taki kompletny i dziewięciotomowy Mały słownik…, stanowił by swoiste curiosum  w literaturze przedmiotu i to w ramach jednego powiatu! Jednak realizacja tego projektu, bez udziału w nim gmin, będzie długotrwała i trudna.

Edycja pełnego zestawu tego rodzaju gminnych Małych Słowników…, nawiązywałaby bezsprzecznie do „kolbergowskiej” tradycji zachowywania wiedzy o regionie. Tym bardziej, że w odniesieniu do powiatu przysuskiego, z którego przecież wywodzi się Oskar Kolberg.

I choćby dlatego, kompendium to powstaje, a czego dowodzi kolejny przekazywany Czytelnikom tom tego interesującego opracowania, pt. Odrzywół i okolice. Mały słownik historyczno – geograficzny i etymologiczny, który to – mam nadzieję – zostanie przyjęty równie życzliwie. A to dlatego, że m.in. treść jego zawiera odniesienia do dziejów 78 jednostek nazewniczych, w tym 24 sołectw i wsi, oraz 54 osiedli, osad, kolonii, przysiółków i fizjograficznych części wsi.

Oddaję go z wielką satysfakcją tym, bardziej, że Autor – jako były i wieloletni mieszkaniec gminy Odrzywół – jest związany z nią i jej mieszkańcami niezwykle emocjonalnie. Tu bowiem powstało wiele jego książek, z których kilka odnosi się do tego obszaru.

Ta jest kolejnym jego  dla nich prezentem, dowodzącym bliskich z nimi  relacji i niesłabnącego zainteresowania tym pięknym i interesującym mini regionem powiatu przysuskiego.