Oficerskie spotkania…

Grójec wojskiem stoi.  Wojsko od lat związane z miastem i regionem, przez lata też wywiera niebagatelny wpływ na lokalną społeczność.

Organizacja licznych w mieście imprez – też kulturalnych – z udziałem żołnierzy, stały się nieodłącznym elementem życia mieszkańców, a rocznicowe obchody świąt jednostki powiązane z pokazem militariów, cieszą się zrozumiałym zainteresowaniem.

Nic więc  dziwnego, że Grójcu właśnie, w dniu 13.09.2023 roku o godz. 10.oo w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta, miała miejsce niecodzienna uroczystość. Tu – we współpracy z dowództwem Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk. Jana Kowalewskiego  (Jednostka Wojskoaj 3111 w Ogrodzienice) oraz  ppłk Stanisława Glińskiego ze Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z Oddziału Powiatowego w Grójcu i władz Miasta, zorganizowano spotkanie oficerów – uczestników Zjazdu Absolwentów promocji 1974 roku, Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, z których to wielu służyło też w grójeckiej jednostce wojskowej.

Prowadzącym spotkanie był były dowódca tej jednostki płk Kazimierz Kłobukowski, pełniący służbę na tym stanowisku w latach 1987 – 1997. Po powitaniu licznie przybyłych oficerów, zebranych przywitał Burmistrz Gminy i Miasta – Dariusz Gwiazda, który zaprezentował Grójec i Urząd na tle struktury regionalnej.

Kolejnym gościem był – zaproszony przez Organizatorów – nestor grójeckich regionalistów – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, były żołnierz zawodowy, wyrosły na gruncie jednostki grójeckiej, który przedłożył zebranym dzieje Grójca na przestrzeni wieków, jego znaczenie w regionie i kraju, oraz odniósł się w treści wykładu do znanych, a historycznych postaci z Grójeckiego i ich wkładu  i znaczenia w dziejach państwa.

Wykład ten odebrany został z wielkim zainteresowaniem, bowiem wśród uczestników spotkania było wielu oficerów, nie związanych z Grójcem i jego jednostką.

Po zakończeniu tej części Zjazdu, oficerowie i pozostali Goście kontynuowali spotkanie już na terenie Jednostki  w Ogrodzienicach.

Było to wielce interesująca uroczystość, pogłębiająca związki miasta  ze środowiskiem wojskowym i podkreślająca tym samym szacunek dla ludzi w mundurach.

 

Karolina Tomaszewska