Porozumienie


    W dniu 11.01.2010 o godz. 12.oo w gabinecie dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie n/Bugiem dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki i dyrektor ww. Liceum – Arlena Krawczuk, podpisali porozumienie o współpracy.

  Instytucje te – bazując na kilkuletnich już dotychczasowych kontaktach – podjęly stałą współpracę naukową w zakresie: genealogii, heraldyki i pokrewnych nauk pomocniczych historii. Jej celem jest prowadzenie „współnych przedsięwzięc tematycznych, w tym badawczych (w zakresie programowo niezbędnym), udzielanie wzajemniej pomocy merytorycznej i konsultacji naukowych, podejmowanie działań edukacyjnych odnoszących się do: organizacji i prowadenia szkoleń, wykładów, lekcji archiwistyki, wystaw i działań publicystycznych, wdrażania metod dydaktycznych, jak i innych przedsięwzięć zmierzających do podniesienia wiedzy historycznej, propagowania osiągnięć naukowych oraz właściwej prezentacji i wizerunku obydwu Instytucji”.

  To kolejna już inicjatywa wspólnego działania, zbliżająca wzajemnie nie tylko Instytucje, ale i regiony.