Grójeckie na … Polesiu!

   W dniu 10 grudnia 2009 o godz. 10.oo we Włodawskim Domu Kultury we Włodawie n/Bugiem, otwarta została wystawa fotografii Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt: „Świątynie. Kościoły i kaplice w Grójeckiem”, zorganizowana we współpracy tej placówki z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie.

    Prezentacji Autora dokonał dyrektor WDK Bogusław Smolik, informując licznie przybyłych do Sali Wystaw gości, o twórczości, dorobku artystycznym i kilkuletniej już współpracy Autora, oraz prowadzonego przez niego Instytutu Genealogii w Grójcu, z placówkami kulturalno – oświatowymi we Włodawie.

     Celem wystawy była promocja Grójeckiego i regionalnego budownictwa sakralnego Mazowsza Południowego na Polesiu, stanowiąca zaczątek wymiany kulturalnej regionów.

     Ta pionierska impreza jest bardzo dobrą wizytówką Grójecczyzny w tym mało znanym Grójecczanom regionie. Jest też znakomitym przyczynkiem do podjęcia wymiany kulturalnej między regionami.

     Włodawa jest stolicą powiatu we wschodniej części województwa lubelskiego i stanowi zachodnią część rozległego Polesia. To wielce interesujący region. Sama zaś Włodawa znana jako „stolica trzech kultur” prezentuje – w dorocznym Festiwalu o tej nazwie – dorobek kulturalny ludzi regionu, przynależnych do trzech współistniejących tu religii: katolicyzmu, prawosławia i judaizmu. Położona nad Bugiem, przy granicy z Białorusią i Ukrainą, na tzw. Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim, jest perłą w architekturze i krajobrazie Polesia.

      Mam nadzieję, że – korzystając z tej sytuacji – Grójecki Ośrodek Kultury podejmie działania pozwalające na rozszerzenie szeroko rozumianej wymiany kulturalnej. Tym bardziej, że już w I kwartale 2010 roku, Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – otworzy tam kolejną wystawę swoich fotografii pt: „Gniazda. Pałace i dwory w Grójeckiem”, którą Grójecczanie mieli okazję oglądać w listopadzie br.

      Wystawa bieżąca, trwać będzie do 10 stycznia 2010 roku.