Porozumienie…

W dniu 13 lutego 2007 w Warszawie, w siedzibie Archiwum Państwowego m. st.Warszawy przy ul. Krzywe Koło 7, dyrektor tej Instytucji – Ryszard Wojtkowski i dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, podpisali porozumienie o stałej współpracy naukowej w zakresie heraldyki i genealogii.
Dotyczy ono prowadzenia wspólnych prac badawczych, udostępniania dokumentów tematycznych, udzialania wzajemnej pomocy merytorycznej i konsultacji naukowych, oraz podejmowania działań edukacyjnych w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń, wykładów, wystaw, lekcji archiwalnych, a także publicystyki i propagowania osiągnięć naukowych, jak i innych przedsięwzięć zmierzających do właściwej prezentacji i wizerunku obydwu Instytucji.
To pierwsze tego typu porozumienie. Określa ono partnerskie zasady podejmowania prac badawczych, ich kontynuacji na właściwym, naukowym poziomie, krzewienia świadomości tematycznej w ramach wspólnie opracowywanych programów edukacyjnych, oraz prezentacji tegoż w ramach szeroko rozumianej publicystyki.