Gość z Syberii

W dniach 12 – 13.11.2006 gościem Instytutu Genealogii był Wasilij Haniewicz, dyrektor – jedynego w Rosji – Muzem Historii Represji Politycznych NKWD w Tomsku. Spotkanie to zbiegło się z uczestnictwem Gościa w konferencji naukowej pn.: „Polacy na Syberii w gospodarce, administracji i nauce”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – pod patronatem Andrzeja Stelmachowskiego – w Pułtusku.Wasilij Haniewiecz – potomek polskich zesłańców – jest historykiem, autorem wielu publikacji traktujących o zesłańcach polskich i represjach NKWD na Syberii. Jest także znanym działaczem polonijnym, zasłużonym dla kultury polskiej, uhonorowanym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami polskimi. Z Instytutem Genealogii łączy go długoletnia współpraca naukowa