Powiatowi sąsiedzi….

W dniu 1 września 2021 roku regionalistyka grójecka wzbogaciła się o kolejny zbiór regionalnych esejów historycznych pt. Grójec i sąsiedzi – autorstwa Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, zawierająca kilkanaście rozdziałów traktujących o ludziach i sprawach regionu, w odniesieniu do jego związków z powiatami sąsiednimi: piaseczyńskim, przysuskim i rawskim.

         Wbrew bowiem pozorom, powiaty te łączy z Grójeckiem wiele. Przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo, szeroka i wzajemna migracja ludności, własność ziemska i wspólna polityka regionalna. 

            Losy ludzi i ich spraw zawierających się w regionach sąsiednich, miały na siebie wzajemnie poważny wpływ, którego nie można rozdzielić. Dlatego też ważnym było przybliżenie tych  zależności, bez czego rozumienie wielu wydarzeń nie byłoby możliwe.

            To już kolejna publikacja, w której Autor dowodzi wzajemnych a sąsiedzkich zależności regionów, w odniesieniu też do gospodarki, polityki i związków rodzinnych, świadczących o tym, że cały ten obszar jest jedną i nierozerwalną historycznie Małą Ojczyzną.

          Twórczość Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego i zainteresowanie nią, świadczy o potrzebie penetracji zasobów historycznych i zasadności ich publikowania. Jest ona wielkim kompendium wiedzy, która gdyby nie była upubliczniona, bezsprzecznie odeszłaby w niepamięć.