Wieczór autorski

W dniu 14.09.2021 o godz. 18.oo w Sali Projekcyjnej Biblioteki Publicznej w Grójcu zorganizowano kolejne spotkanie autorskie z Andrzejem Zygmuntem  Rola – Stężyckim, który z uwagi na pandemię COVID-19 i brak możliwości organizowania spotkań, tym razem, prezentował ostatnio opublikowane swoje cztery książki: Nieznamierowice. Niegdyś miasto. Opowieść subiektywna (2020), Rubieże Przysuchy (2020), Sady-Kolonia. Dzieje Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Opowieść sentymentalna (2021), oraz Grójec i sąsiedzi (2021).

Znakomita frekwencja potwierdziła zainteresowanie twórczością Autora, który ze zwykła sobie swadą prezentował treści swoich utworów, odnosząc się do związków regionu przysuskiego z Grójeckiem, a które to wspierał wizualizując niektóre zagadnienia.

Zapoznał także Czytelników ze swoimi  w tym zakresie planami, których jest wiele, w tym część z nich poważnie zaawansowana. Są wśród nich: Grójecki słownik biograficzny, Szlachta gniazdowa w Grójeckiem, t. II, Zaginione i dwory w GrójeckiemCmentarze w Grójeckiem, Zapomniane industrialne w Grójeckiem i Herbarz łochowski.

To bardzo potrzebne i interesujące publikacje, nad którymi Autor od wielu lat pracuje i wymagające poważnego też zaangażowania.

Nie trzeba dodawać, że Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki co roku publikuje średnio dwie książki, a w roku bieżącym będzie ich trzy, bowiem w październiku b.r. na rynek wydawniczy wejdzie Rusinów i okolice. Mały słownik historyczno geograficzny i etymologiczny.

Autor jest niezwykle płodnym twórcą i  wielce zaangażowanym w kwestie regionalne, promujących Mazowsze Południowe – w tym Grójeckie – w Polsce.