Promocja nowej książki

        

         W dniu 22.03.2012 o godz. 18.oo w Sali Klubu „GALERIA” Grójeckiego Ośrodka Kultury, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu, zorganizowała kolejną promocję najnowszej książki Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego pt.: „Mój Grójec”.
        Książka ta, jest kolejnym – czwartym już – tomem esejów historyczno – regionalnych, traktujących o ludziach i sprawach Grójecczyzny.
        Spotkanie  przekształciło się w swoisty show, w którym Autor ilustrując tekst książki, przedstawiał bohaterów poszczególnych rozdziałów lub ich potomków, wzbudzając tym wielkie zainteresowanie publiczności.
        Promocja była równocześnie promocją sąsiadującej z gminą Nowe Miasto, gminą Odrzywół. Autor informował o historycznych powiązaniach Grójeckiego z tzw. Zapilczem, czyli regionem położonym w bezpośrednim sąsiedztwie, na południowym brzegu Pilicy. Splatał dzieje regionów, wiążąc je rodzinami, sugerując podjęcie współpracy kulturalnej pomiędzy gminami. Gościem wieczoru był wójt Gminy Odrzywół – Marian Kmieciak,
        Spotkanie było równocześnie koncertem, co publiczność przyjęła z wielkim aplauzem.
        Gmina Odrzywół zaprezentowała dziecięcy zespół folklorystyczny „MATEUSKI” ze Szkoły Podstawowej w Myślakowicach w gminie Odrzywół, kierowany przez znakomitego muzyka Jana Czerskiego. Nie mniejsze brawa otrzymały siostry: Mariola – skrzypaczka i Wioletta – flecistka – Pastuszkówny, uczennice zamieszkałe we wsi Różanna w gminie Odrzywół.
        Dalszą prezentację tekstów książki, uzupełnił mini recital Amalyi Sahakian, ormiańskiej „Tiny Turner” – piosenkarki od kilku lat zamieszkałej w Grójcu. Orientalne rytmy i znakomite wykonanie, były kolejną niespodzianką wieczoru.
        Finał promocji był prezentacją innych publikacji Autora, opublikowanych w wydawnictwach zwartych, almanachach i prasie ogólnopolskiej, co było kolejną niespodzianką, dowodzącą tym samym wielkiego jego wysiłku i pracy na rzecz regionu.
        Promocję tradycyjnie zakończył występ Krzysztofa Wołukanisa, jednego z najlepszych wokalistów grójeckich, który zaśpiewał kilka utworów z kompozytorskiego dorobku Ryszarda Riedla i Macieja Balcara – wokalistów zespołu „DŻEM”.
        Trwający ponad dwie i pół godziny wieczór promocyjny Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego, był wielkim wydarzeniem kulturalnym miasta.
        Był to niebanalny, intelektualny show na dobrym poziomie.