Porozumienie o współpracyW dniu 3.11.2011 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Gwizdałach w gminie Łochów, dyrektor Zespołu Katarzyna Borowska – Paź i prezes Instytutu Genealogii w Różannie, Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, podpisali dokument odnoszący się do podjęcia przez obie placówki współpracy naukowej. Polega ona na podejmowaniu przedsięwzięć naukowych w zakresie: genealogii, heraldyki i innych nauk pomocniczych historii. Celem tej współpracy jest prowadzenie wspólnych działań tematycznych w zakresie programowo niezbędnym, udzielaniu pomocy merytorycznej, a także do konsultacji naukowych, podejmowania działań edukacyjnych w tym: organizacji i prowadzenia szkoleń, wykładów, wystaw i lekcji archiwistyki, działań publicystycznych, wdrażania metod dydaktycznych, oraz innych przedsięwzięć zmierzających do podniesienia wiedzy historycznej.