Przekręty historii

W dniu 10.04.2006 na zaproszenie Dyrekcji i zespołu pedagogów biblioteki Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, gościł tam dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki. Wygłosił wykład pt.: „Przekręty historii“, odnoszący się do polskich postaci historycznych i problemu narosłych wokoł nich mitów. Spotkanie to – już kolejne – jest kontynuacją podjętej między placówkami współpracy tematycznej.