Spotkanie w Błędowie

W dniu 27.02.2017 roku gościł w Błędowie w pow. grójeckim, zaproszony przez dyrektorkę Gminnej Biblioteki Publicznej – Barbarę Mikołajczyk  – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, historyk regionalista, autor wielu publikacji dot. Mazowsza Południowego i dyrektor Instytutu Genealogii.

Na spotkanie – zorganizowane o godz. 18.oo w Sali Widowiskowej remizy lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – przybyło wiele zainteresowanych dziejami regionu Czytelników i członkiń miejscowego zespołu muzycznego. Także miejscowa poetka Izabela Maria Frasz.

Gość zaprezentował zebranym swój dorobek publicystyczny i zapoznał ich ze swoim warsztatem literackim. Omówił także zakres dotychczasowych prac, przedstawił plany i aktualne zadania w zakresie swoich zainteresowań. Zachęcił do gromadzenia wszelkich pamiątek rodzinnych, z dziejów Błędowa i okolic, oraz rejestracji wydarzeń bieżących w  szeroko rozumianym zakresie. Przede wszystkim jednak podziękował za społeczną aktywność.

Spotkanie zakończył przegląd prac Gościa,  dość żywa dyskusja odnosząca się do dziejów regionu i koncert uczestniczącej w spotkaniu  grupy muzycznej.

Błędów to wioska prawie jak miasto i o – co ważne – niebanalnej przeszłości.

W Błędowie wiele się dzieje.  Przede wszystkim  prym wiodą wszelkie zagadnienia dotyczące sadownictwa. Ludziom ciekawym świata i tym co życie kochają, mają różne zainteresowania i są społecznie aktywni, nigdy się nie nudzi. I tacy też są w Błędowie.

Wiosną 2016 roku Izabela Stromecka i kilku zaprzyjaźnionych kobiet z Błędowa, zainicjowało powstanie nieformalnego jeszcze stowarzyszenia śpiewaczego. I choć jeszcze wiele pracy przed nimi, aby  na właściwym poziomie zaśpiewać ich ulubione utwory, to już teraz ich repertuar porywa.

Maestro Izabela – wirtuoz klawiszy –  miotając w ramionach akordeonem Weltmeistra, z wielką wprawą  prowadzi zdecydowane linie muzyczne w niebanalnych tonacjach, wspomagając równocześnie silnym sopranem, grono rozśpiewanych koleżanek.

Śpiewając z wielkim zaangażowaniem i podziałem na głosy, tworzą niezwykły zespół o zupełnie odrębnym charakterze, wręcz niespotykanym. Dzięki inspiracji  pani Stromeckiej  zajęły się  repertuarem dziś już prawie zapomnianym, a przecież lubianym, którego utwory były wieloletnimi przebojami muzyki rozrywkowej.

Nie idzie jednak tu tylko o muzykę czy repertuar. W tym przypadku panie trafiły. To muzykowanie – co zgodnie przyznają – jest ich sposobem na życie. Na poszerzanie kontaktów towarzyskich, na  dalszy wszechstronny rozwój, uzyskanie radości życia.

I choć muzykują dla siebie, mają też świadomość, że powinny dzielić się swoją radością. Do tego jednak niezbędna jest przychylność społeczna i rozumienie ich pracy. Dając radość sobie, mogą ją darować też  innym.

Spotkanie w Błędowie na długo pozostanie w pamięci jego uczestników.