Spotkanie w Wilanowie

Centrum Kultury Wilanów, to jedna z najbardziej nowoczesnych placówek kulturalnych w Warszawie. Oddana do użytku przed dwoma laty, wrosła już w świadomość mieszkańców, dla których jest wielofunkcyjną płaszczyzną edukacyjno – rozrywkową i bez której – sami to przyznają – życie w ich dzielnicy, byłoby o wiele bardziej ubogie.

 Instytucja ta prowadzi – m.in. – przeróżne formy edukacji dla zainteresowanych w każdym wieku. Powołano tu także Uniwersytet III Wieku, kształcący  licznych  i będących już w wieku emerytalnym  studentów, dla których prowadzone są wykłady z różnych dziedzin i nie tylko nauki. W wielu przypadkach studenci ci sami proponują konkretną tematykę  interesujących ich zajęć. To sprawia, że spektrum  prowadzonych tu wykładów jest dość urozmaicone, a tym samym przyciągające jeszcze tych niezdecydowanych.

W dniu 3.11.2016 roku o godz. 15.oo w Sali Wykładowej Centrum Kultury Wilanów – na zaproszenie organizatorów – wykład pt.: „Wprowadzenie do genealogii” przeprowadził dyrektor Instytutu Genealogii – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, który w wielce interesujący sposób omówił  tę naukę pomocniczą historii.

Jego ponad godzinne wystąpienie, dotyczące powodów dla których wzrasta zainteresowanie genealogią, sytuację prawną, oraz możliwości i trudności przy prowadzeniu samodzielnych poszukiwań genealogicznych, poszerzone o wizualizację tematyczną, wzbudziły wielkie zainteresowanie. To zaś wywołało dość szeroką dyskusję, zakończoną w wielu przypadkach  obietnicą udzielenia zainteresowanym pomocy merytorycznej.

Ze strony Centrum Kultury Wilanów padła propozycja o ew. przeprowadzeniu warsztatów tematycznych, o ile słuchacze wyrażą zainteresowanie. Jest to – być może – zapowiedź współpracy między instytutem Genealogii a  Uniwersytetem III Wieku w Wilanowie.