Spotkanie w Błędowie

W dniu 22.11.2017 o godz. 10.45 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie w powiecie grójeckim, gościli zaproszonego tam Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego – dyrektora Instytutu Genealogii, historyka i regionalistę, znanego w regionie publicysty, autora wielu książek i artykułów dotyczących dziejów Południowego Mazowsza, którego publikacje cieszą się w regionie – i nie tylko – wielką popularnością. Tematyka tychże dotyczy ludzi, spraw i zdarzeń, dotyczących ich lokacji w dziejach Grójca i okolic. W kilku też przypadkach też historii Polski i genealogii rodzin.

        Tematem spotkania były ostatnio opublikowane książki: „Gostomia i jej dziedzice” oraz „Mała Wieś i jej dzieje” – promowanej w dniu 11.11.2017, będące zwartymi monografiami znanych w Grójeckiem miejscowości.

Były także opowieści o Błędowie, jego historii i ludziach z tą miejscowością związanych.

Uczniów szczególnie zainteresowały wyjaśnienia gościa, odnoszące się do miejscowych nazwisk i ich etymologii. Pytania dotyczyły głównie związków ich rodzin z miejscowością, oraz pochodzenia. Błędów przez lata był bowiem miejscowością fabryczną, zamieszkała też przez wielu cudzoziemców, specjalistów w wielu specjalnościach. Poza tym to gniazdo rodowe rodziny Błędowskich herbu Półkozic i siedziba wielu znanych w dziejach Polski rodzin.

Autor odnosił się także do innych swoich publikacji, z których jedną pt,; „Przekręty historii”, przekazał do szkolnej biblioteki.

Wartki przebieg spotkania, zainteresowanie uczestników i nauczycieli dowodzi celowości organizowania takich spotkań i bezpośredniego przekazu wiedzy poza programowej, która znakomicie ów program uzupełnia.