Rotary club

W dniu 2.11.2015 o godz. 18.oo w Sali Klubowej hotelu „International” w Warszawie,  miało miejsce kolejne zebranie członków warszawskiego Rotary Club Fryderyk Chopin.

Tradycyjnym uderzeniem w dzwon klubowy, prezydent Maciej Matwiejczuk otworzył spotkanie, witając zgromadzonych i przybyłych gości, w tym gościa specjalnego – ambasadora republiki Brazylii Pana Alfredo Cesara Martinho Leoni – oraz grupę studentów z różnych krajów świata, uczących się w Polsce w ramach wymiany naukowej, akcji wspieranej przez członków Rotary Club.

Po wstąpieniu ambasadora, który odniósł się do akcji wymiany naukowej studentów, głos zabrał kolejny Guest speaker – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, dyrektor Instytutu Genealogii – który w odniesieniu do tematu spotkania, wygłosił wykład pt.: „Poszukiwanie tożsamości rodzinnej”, który prowadzony w niekonwencjonalnej, interesującej manierze, wyzwolił miłą, swobodną atmosferę, przeradzając się jego końcowej fazie w dość żywą dyskusję.

Wykład przyjęto entuzjastycznie, wzbudził bowiem wielkie zainteresowanie, co przełożyło się na propozycję wygłoszenia kolejnych w cyklu tematycznym.

Spotkanie finalizowały rozmowy przy kawie i tradycyjna konsumpcja nowości kulinarnych firmy, zabezpieczającej catering.