Spotkanie w Grębkowie

W dniu 6.10.2011 o godz. 12.oo w Państwowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie w pow. węgrowskim, zorganizowało – w ramach I Łochowskiej Jesieni Poezji – spotkanie uczniów z Andrzejem Zygmuntem Rola – Stężyckim, prezesem Instytutu Genealogii.

     Tematem spotkania były zagadnienia genealogiczne i dzieje regionu, z którym ww. jest od dawna związany, przez prowadzone tu przez lata badania.

      Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki omówił postać spoczywającego na miejscowym cmentarzu przykościelnym Rocha Skupa – uczestnika Powstania Styczniowego 1863 roku – ówczesnego mieszkańca Grębkowa. Przybliżył dzieje jego rodziny w aspekcie historycznym i sprezentował szkole pięknie wykonane w specjalnej technice, ozdobne drzewo genealogiczne rodziny Skupów. Zobowiązał przy tym uczestników do opieki nad mogiłą Powstańca i podjęcie działań w kierunku nadania jednej z ulic w Grębkowie imienia bohatera.