Herb Przechlewa

W dniu 10 września 2011 roku w Gminie Przechlewo w pow. człuchowskim woj. pomorskiego, miała miejsce niezwykła uroczystość. Tego dnia – w ramach organizowanych Dożynek Gminnych – odbyła się XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, uchwalająca nadzwyczajną też uchwałę, wprowadzającą do użytku herb Gminy.

W Sesji uczestniczył – zaproszony na tę uroczystość – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, prezes Instytutu Genealogii, współautor herbu. Wygłosił do zgromadzonych w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Gości stosowne przemówienie, odnosząc się w jego treści do tradycji samorządowych i współczesnej roli herbu. W ramach części oficjalnej Sesji przyjął od przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Czarneckiego i Wójta Andrzeja Żmudy – Trzebiatowskiego medal okolicznościowy.

Instytut Genealogii prowadzony przez Andrzeja Zygmunta Rolę – Stężyckiego, zaprojektował wiele herbów dla jednostek samorządowych. Wśród wprowadzonych do użytku, są m.in. herby gmin: Zakrzew w pow. radomskim, Kąkolewnica w pow. radzyńskim, Działoszyn w pow. pajęczańskim i Somianka w pow. wyszkowskim. Instytut zaprojektował także symbole wsi: Smardzewice w gm. Św. Katarzyna pod Wrocławiem i wsi Modliszowice pod Gnieznem. Jest autorem medali: „Zasłużony dla miasta i gminy Działoszyn” i „Medalu XXV lat Łochowa”.

Niebawem zostaną przekazane projekty herbów gmin: Pniewy w pow. grójeckim i Wieniawa w pow. przysuskim.

Projektowanie herbów samorządowych to wielce skomplikowane i odpowiedzialne przedsięwzięcie. Polega ono na przeprowadzeniu badań historycznych, na podstawie których, jak i specyfiki regionu oraz lokalnej tradycji, projektuje sie prosty i czytelny piktogram. Zawierać on musi w swojej prostej i zunifikowanej formie symbolikę odnoszącą się do powyższych cech. Ta zaś musi jednoznacznie charakteryzować obszar którego dotyczy.

Są to długotrwałe prace, których wynik sprawdzany jest przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brak jej akceptacji powoduje ponowne przepracowanie projektu, co znacznie wydłuża czas oczekiwania na herb.

Mimo  wielu trudności i braku opłacalności przy prowadzeniu prac projektowych, są one podejmowane prestiżowo. Wszak wiążą projektanta na wieki z samorządem, dla którego herb był projektowany.

Po pokonaniu wszelkich trudności i po zaakceptowaniu projektu przez ww. Komisję Heraldyczną, wprowadza się herb do użytku. Z reguły ma to miejsce na uroczystej sesji samorządu, przy okazji ważnego święta państwowego lub regionalnego.

To wielka uroczystość i wielkie święto. Od tego czasu samorząd identyfikuje się ze swoim herbem. Ten zaś identyfikuje samorząd i jest jego graficznym  symbolem.

Symbol zaś  ten jest identyfikatorem społeczności lokalnej terytorium samorządowego.