Spotkanie w Lipiu

W dniu 22.11.2017 o godz. 9.40 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Fiedorowicza w Lipiu w gminie Błędów w powiecie grójeckim, gościł zaproszony przez uczniów i nauczycieli tej szkoły i dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, członek Związku Literatów na Mazowszu, historyk, regionalista, autor wielu książek i artykułów dotyczących dziejów Południowego Mazowsza, którego publikacje cieszą się w regionie – i nie tylko – wielką popularnością. Tematyka tychże dotyczy ludzi, spraw i zdarzeń, dotyczących ich lokacji w dziejach Grójca i okolic. W kilku też przypadkach też historii Polski i genealogii rodzin.

Tematem spotkania były opublikowane w roku bieżącym książki: „Gostomia i jej dziedzice”, oraz „Mała Wieś i jej dzieje”, będące zwartymi monografiami znanych w Grójeckiem miejscowości.

Były także opowieści o Lipiu, jego historii i ludziach z tą miejscowością związanych, jak i gminnego Błędowa. Lipie to miejscowość wielce historyczna, związana z rodziną Lipskich herbu Rogala i zakonem konwentu karmelitów. Także ze znanym przedwojennym politykiem i społecznikiem Tomaszem Nocznickim.

Uczniów szczególnie zainteresowały wyjaśnienia gościa, odnoszące się do miejscowych nazwisk i ich etymologii. Pytania dotyczyły głównie związków ich rodzin z miejscowością.

Wartki przebieg spotkania, zainteresowanie uczestników i nauczycieli dowodzi celowości organizowania takich spotkań i bezpośredniego przekazu wiedzy poza programowej, która znakomicie ów program uzupełnia.