Z wizytą w Liceum

W dniu 16 listopada 2017 roku na zaproszenie samorządu uczniowskiego i dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Grójcu, wizytę w tej szkole złożył Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, regionalista i autor wielu publikacji historycznych, odnoszących się do dziejów Mazowsza Południowego.

       Tym razem – licznie zgromadzonym na sali gimnastycznej uczniom i nauczycielom – gość zaprezentował wirtualną wycieczkę pod hasłem: „Spacerkiem po Grójeckiem”.

        Spacer ten rozpoczął od prezentacji regionu, jego walorów i lokacji wśród okolicznych, potem zaprezentował liczne tu zabytki architektury rezydencjonalnej i sakralnej, oraz odniósł się do rodów i rodzin przez wieki zamieszkujących  okolice Grójca.

         Wykład podsumowany został dyskusją odnoszącą się do  związków kilku rodzin, które reprezentowali uczniowie, z miejscowościami w których przez lata żyli.
      Finalizując spotkanie, Gość zaprezentował swój warsztat pisarski i dotychczas wydane publikacje, wraz z dorobkiem prasowym i fotograficznym.
      Tę wielce sympatyczną uroczystość zamknął dyrektor Liceum – Zbigniew Krawczak, który dziękując za złożenie wizyty, wręczył Gościowi okolicznościowe pismo, a delegacja uczniów – kwiaty.