Spotkanie w Rusinowie

W dniu 26.10.2021 roku o godz. 9.oo w Urzędzie Gminy Rusinów, wójt Marian Andrzej Wesołowski przyjął na specjalnym spotkaniu Andrzeja Zygmunta Rolę – Stężyckiego, autora kolejnej książki o regionie przysuskim pt. Rusinów i okolice. Mały słownik historyczno-geograficzny i etymologiczny, odnoszący się do dziejów i położenia  wszystkich miejscowości tej gminy.

            Na spotkaniu tym obecni byli też m.in. Dariusz Danilczuk z Fundacji Pogodna Szkoła – znany lokalny społecznik, wspierający większość wydawanych publikacji regionalnych i Katarzyna Stocka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

            Omówiona została współpraca  w zakresie promocji Gminy i dalszych ew. propozycji w zakresie wydawniczym. Na zakończenie spotkania, autor wręczył wójtowi ww. książkę, ustalając równocześnie z dyrektor GOK termin spotkania autorskiego z mieszkańcami Rusinowa.