Sylwetki Grójczan

W dniach 23 – 24.10.2021 roku w Osielsku koło Bydgoszczy, odbyły się Kujawsko –  Pomorsko Targi Książki Regionalnej, zorganizowane przez miejscowy Gminny Ośrodek Kultury, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu wydawców, promujących m.in. publikacje regionalne.

            Gościli tam także wydawcy z innych regionów, z których to najbardziej oddalonym był Instytut Genealogii, prezentujący publikacje odnoszące się do Mazowsza Południowego, w tym powiatów grójeckiego i przysuskiego.

Wydawcę reprezentował Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, wystawiający m.in. kilkanaście książek swojego autorstwa, który też w dniu 23.10.2021 roku o godz. 11.oo, wygłosił dla zainteresowanych wykład pt. Sylwetki Grójczan, na którym zaprezentował postacie znanych w Polsce – a wywodzących się z Grójeckiego – ludzi różnych specjalności, zasłużonych dla regionu, Polski i świata.

Wydawcy towarzyszył też Dariusz Danilczuk, reprezentujący Fundację Pogodna Szkoła, wspierającą Instytut Genealogii w zakresie propagowania i wydawnictwa publikacji odnoszących się do regionu przysuskiego.

Przyznać należy, że prezentowane na Targach książki tego edytora, jak i temat wykładu Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego, wzbudziły zainteresowanie, rozpoczynając tym samym międzyregionalną współpracę.