Spotkanie z poetą

        
        W dniu 12.04.2010 o godz. 17.30 w Sali Klubu „Galeria” Grójeckiego Ośrodka Kultury, sympatycy poezji spotkali się z autorem tomiku wierszy pt: „Po tamtej stronie marzeń…” – Mirosławem Wiśniewskim, leśniczym leśnictwa Podgórze w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Spotkanie otworzyła Kinga Majewska – dyr. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu. Rozpoczęło się ono jednominutową ciszą, czcącą pamięć tragicznie zmarłych w dniu 10.04.2010: Prezydenta Rzeczypospolitej, członków obu izb Parlamentu i osób towarzyszących.

Dalszą część spotkania poprowadził dyrektor Instytutu Genalogii w Grójcu – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki, wydawca tej publikacji.

Spotkanie to upłynęło w wielce sympatycznej atmosferze, było dość wartkie, a przybyli goście z uwagą wsłuchiwali się w recytacje Igi Jabłońskiej i Pauliny Żurawskiej – uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu.

Autor z wielką swadą opowiedział o swojej twórczości, pracy w leśnictwie, oraz charakterze i zadaniach Parku Narodowego, w którym pracuje, czym wywołał niemałe zainteresowanie.

Do treści prezentowanych wierszy odniósł się także – czytając niektóre z nich – Kazimierz Kochański, poeta z Grójca – członek Związku Literatów Polskich – i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Ocenił je bardzo pozytywnie, co też potwierdzili zgromadzeni.

Finałem spotkania były gratulacje i liczne dedykacje wpisywane przez Autora nabywcom tomiku.