Porozumienie o współpracy

W dniu 15 maja 2010 roku w siedzibie FUNDACJI OKOLICA w Grójcu zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Okolica, a Instytutem Genealogii w Grójcu.

Porozumienie to obejmuje stalą współpracę w zakresie: wdrażania lokalnych strategii rozwoju, propagowania kultury i dziejów regionu, publikacji i tematycznych przedsięwzięć wydawniczych, mających na celu podniesienie poziomu lokalnej wiedzy historycznej, prezentacji i reklamy regionu oraz zwiększenia pozytywnego wizerunku obydwu Instytucji.

Dokument porozumienia podpisali: Artur Banasiewicz – prezes Fundacji i Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii.