Sukces…

Publicystka jest sztuką polegającą na przekazywaniu subiektywnych wypowiedzi w środkach komunikacji społecznej, na publiczne i interesujące w danym czasie zagadnienia.

Literatura zaś, to kwestia bardziej złożona, zamknięta  w precyzyjnych określeniach, podzielona  na – ogólnie mówiąc – rodzaje (światowa, powszechna, narodowa), style i epoki przekazu tekstów użytkowych. Wśród ww. wyodrębnia się literaturę tzw. obyczajową, polegającą na tekstach odnoszących się do codzienności życiowych i związaną z nią literaturę regionalną, tworzoną  w związku z określonym regionem.

Ta ostatnia funkcjonuje  w nawiązaniu do pojęcia tzw. małej ojczyzny, określającej jej indywidualność i jest bez wątpienia nieodłącznym elementem literatury pięknej, zaś przez prezentację konkretnego regionu, stanowi tym samym część kultury danego narodu i państwa.

Jednym z uznanych już regionalistów promujących dzieje Południowego Mazowsza, jest grójczanin Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, autor 35 książek, ponad 400 obszernych artykułów prasowych i laureat licznych nagród związanych z wieloletnią działalnością publicystyczną, oraz wielu wyróżnień i odznaczeń, związanych z jego działalnością społeczną.

Jego znakomite publikacje dostrzegane są i cenione też daleko poza regionem o którym pisze.

W dniu 21 marca 2023 roku o godz. 19.oo w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie miała miejsce uroczystość poświęcona obchodom XXIII edycji Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO, na której to też nastąpiło rozstrzygnięcie XX Konkursu na Książkę Roku 2022, Związku Literatów na Mazowszu.

Uroczystość otworzyła dr Teresa Kaczorowska – prezeska Związku Literatów na Mazowszu (poetka, autorka wielu publikacji regionalnych poświęconych Marii Konopnickiej oraz regionom suwalskiemu i augustowskiemu), odnosząc się do tradycji obchodów i ich światowego znaczenia.

Wyniki Konkursu Literackiego, omówił przewodniczący konkursowego jury, dr Paweł Krupka  z Warszawy (dyplomata, literaturoznawca, wykładowca literatury greckiej, literat, tłumacz i publicysta), a wśród licznie zgromadzonych gości, byli też lokalni notable, przedstawiciele wielu organizacji literackich i kulturalnych spoza  województwa mazowieckiego, a jednym z nich był Tadeusz Jan Murzyn z Grodziska Mazowieckiego – regionalista zajmujący się promocją Mazowsza Zachodniego.

 Tegorocznym laureatem tego prestiżowego wydarzenia został Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, nagrodzony statuetką Złote Pióro, za Książkę Roku 2022 pt. Stężyccy herbu Rola. Dzieje rodziny w zarysie. Linie grójecka i sobienio-jeziorska.

Jest to już kolejne – trzecie – literackie wyróżnienie tego Autora, bowiem  podobne otrzymał podobne w roku 2018 za książkę pt. Odrzywół. Gród Dobrogosta i w roku 2020 za książkę pt. Nieznamierowice. Niegdyś miasto.

Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki jest niezwykle płodnym pisarzem, bowiem na rynek księgarski dociera  kilka jego książek rocznie, poświęconych w większości przypadków okolicom Grójca i Zapilicza.

Złote Pióro dla Autora jest więc nie tylko wyrazem uznania dla jego twórczości, ale i podziękowaniem za wieloletnią, trudną i odpowiedzialną pracę, na które to wyróżnienie w całej rozciągłości zasłużył.

Sukces Autora jest również wielką promocją Grójeckiego i jego mieszkańców, bowiem …grójeckie nie tylko jabłkami słynie.

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki jest zasłużonym dla Grójca – i nie tylko – bardem regionu, którego opracowania od lat stanowią swoistą encyklopedię wiedzy o naszej Małej Ojczyźnie.

Gratulujemy.