Warsztaty genealogiczne

W dniu 23.03.2010 w I Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie n/Bugiem, dyrektor Instytutu Genealogii Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki przeprowadził warsztaty genealogiczne dla nauczycieli i bibliotekarzy z terenu powiatu włodawskiego. Zajęcia te – zorganizowane na mocy porozumienia zawartego pomiędzy ww. placówkami – miały na celu przekazanie zainteresowanym podstawowej wiedzy genealogicznej i obsługi komputerowych programów genealogicznych.