Zasłużony dla powiatu grójeckiego

W dniu 19.01.2010 o godz. 10.oo na uroczystej styczniowej Sesji Rady Powiatu Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki – dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu – został odznaczony medalem „Zasłużony dla powiatu grójeckiego”, przyznanym mu na wniosek Kapituły Medalu. Wyróżnienie to otrzymał za całokształt swojej wieloletniej pracy w zakresie krzewienia kultury i działalności publicystyczno – edukacyjnej na rzecz regionu. Odznaczenie to – wśród zgromadzonych na sali radnych, przedstwicieli poszczególnych gmin, wojtów, burmistrzów i zainteresowanych gości – wręczyli: Janusz Różycki – Starosta Grójecki i Jerzy Kaźmierczak – Przewodniczący Rady Powiatu.