Wieczór autorski…

W dniu 16.02.2007 o godz. 18.00, w Grójeckm Ośrodku Kultury miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Był to wieczór autorski Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego – dyrektora Instytutu Genealogii w Grójcu, regionalisty, który w tym dniu prezentował swój dorobek literacki, omawiając m.inn. najnowszą książkę regionalną pt. „Modrzewina. Przyroda i historia”, której jest współautorem. Publikacja ta – wydana w roku 2006 przez Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwo Grójec, pod redakcją dr Romana Zielonego z SGGW w Warszawie – odnosi się do dziejów rezerwatu przyrody „Modrzewina” w Małej Wsi, w gm. Belsk Duży. Omawia walory przyrodnicze tego najdalej na północ wysuniętego siedliska naturalnego modrzewia polskiego (larix polonica) i jego dziejów, związanych z rodzinami przez wieki dzierżącymi ten obszar.

Właśnie ową część historyczną, odnoszącą się do dziejów rodzin znanych w historii Polski: Zwierzchowskich, Walickich, Lubomirskich, Zamoyskich i Morawskich, prezentował jej Autor. Był to poza tym wieczór wspomnień, omawiających – poza literaturą – także jego biografię i dorobek życiowy, w którym regionalistyka i genealogia są tylko kolejnymi elementami bardzo rozległych zainteresowań. Wśród tych znalazły się fotografia – jest fotografikiem, autorem wielu wystaw – i liczne sukcesy sportowe w maratonie, supermaratonie i…triathlonie, bowiem bohater wieczoru jest – mimo wieku – nadal czynnym sportowcem! Uczestnicy spotkania – na które licznie przybyli mieszkańcy Grójca i nie tylko – zaskoczeni byli tak liczną prezentacją publikacji zwartych, kilkuset artykułów prasowych, fotografii, medali sportowych i…artykułem o Grójcu, opublikowanym w książce wydanej w roku 1992 przez Uniwersytet w Tokio. Kulminacją spotkania była prezentacja odznaki ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko” –– fregaty rakietowej (daru rządu USA – której to Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki jest (wraz ze znanym artystą grafikiem Tadeuszem Gajlem) współautorem. Za to m.inn. – jak i za opracowanie monografii historycznej patrona okrętu – otrzymał od jego dowódcy Odznakę Honorową. Spotkanie zakończyły wielotematyczne rozmowy i wspomnienia, w licznym tego dnia gronie przyjaciół, sympatyków i uczniów, oraz przedstawicieli prasy i władz lokalnych.