Wystawa w Warce

W dniu 6.03.2007 o godz. 18.oo w Salonie Wystawowym Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, dyrektor Iwona Stefaniak dokonała otwarcia wystawy fotograficznej pt: „Dwory i pałace grójecczyzny”, autorstwa Waldemara Tereszkiewicza i Andrzeja Zygmunta Roli – Stężyckiego. Fotogramy przedstawiały architekturę i stan zabytkowych obiektów w okresie ponad 30 lat. Stan współczesny prezentował Waldemar Tereszkiewicz, zaś ich wizerunki sprzed lat (1976 – 1984) – Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki.
Wystawa ta – czynna do maja – jest wydarzeniem kulturalnym regionu. Prezentowane po raz pierwszy w takim spektrum najpiękniejsze zabytki grójecczyzny, uwidoczniły ich kulturotwórczą rolę – w tym rodzin z nimi związanych – uświadomiły ich znaczenie i potrzeby w zakresie ich restauracji.
Wystawa jest niewątpliwym sukcesem autorskim i organizacyjnym. Otwarcie jej uświetniło obchodzoną tego dnia uroczystość 262 rocznicy urodzin Kazimierza Pułaskiego, na której gośćmi byli – poza przedstawicielami władz lokalnych, szkół i instytucji regionalnych – także starosta grójecki – Janusz Różycki i dowódca ORP „Gen.Kazimierz Pułaski” – kmdr. por. Krzysztof Mazurkiewicz.